سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن خانلری بهنمیری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
مجید الیاسی – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد بخشی – استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بهنام داودی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تبریز

چکیده:

هندسه محصول از موضوعات مهم در فرآیند هیدروفرمینگ لوله محسوب می شود. یکی از پارامترهای موثر بر این موضوع، مسیر بارگذاری م یباشد. در این مقاله، اثر مسیر بارگذاری بر هندسه محصول در فرآیند هیدروفرمینگ بالج لوله با روش های شبیه سازی اجزای محدود و آزمایش های تجربی بررسی شده است. از میان پارامترهای مربوط به مسیر بارگذاری، اثر تغذیه محوری اولیه بر هندسه محصول مورد مطالعه قرار گرفته است. لوله استفاده شده در آزمایش وشبیه سازی، از جنس فولاد زنگ نزن کم کربن (SS316L)و از نوع بدون درز بوده است. نتایج به دست آمده نشان داده است که با افزایش تغذیه محوری اولیه، سطح بالج لوله کاهش و میزان چروکیدگی آن افزایش می یابد.