سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی قاسمی – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بخش زلزله شناسی مهندسی
فریدون سینائیان – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن شبکه شتابنگاری
علی بیت اللهی – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بخش زلزله شناسی و مهندسی

چکیده:

بامدارد روز جمعه تاریخ ۵ دیماه سال ۱۳۸۲، زمین لرزه نیرومندی با بزرگای گشتاوری Mw=6.5 شهرستان بم در استان کرمان را ویران کرد. تکان اصلی این زمینلرزه توسط ۲۴ ایستگاه شتابنگاری، متعلق به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ثبت گردید. در مقاله حاضر این رکوردها به منظور بررسی اثر مسیر انتشار امواج لرزه ای بر روی شکل طیف دامنه فوریه حرکات نیرومند در محدوده فرکانسهای بالا مورد استفاده قرار گرفته است. رابطه زیر نتیجه آنالیز برازش خطی صورت گرفته بر مقادیر کاپای بدست آمده از شتابنگاشتهای فوق بوده و بیانگر وابستگی پارامتر افت طیفی ،کاپا، به فاصله رو مرکزی است.k=0.0004r+0.0187(rr=0.603 پارامتر کاپا برای تعیین شکل طیف دامنه فوریه در محدوده فرکانسی بالا (ƒ>2Hz) به منظور شبیه سازی جنبش نیرومند زمین در نقاط فاقد رکورد بکار گرفته می شود. با توجه به عدم وجود و امکان ثبت داده های جنبش نیرومند زمین برای تمام نقاط این پارامتر از دیدگاه زلزله شناسی مهندسی و مهندسی زلزله، از اهمیت بالائی برخوردار بوده و می تواند در رفع این نقیصه کمک فراوان نماید.