سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و علم مواد، دانشکده مهندسی و علم مواد،
عباس اکبرزاده – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
وحید سمائی – دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی و علم مواد، دانشکده مهندسی و علم مواد،

چکیده:

در سال های اخیر قابلیت های روش های تغییر شکل پلاستیک شدید، به عنوان روشهایی مناسب برای ایجاد ساختارهای بسیار ریز دانه شناخته شده است. یکی از این روش های پرس در کانال زاویه دار همسان (ECAP) است که به دلیل ساده بودن، یکنواختی تغییر شکل حاصل از آن، امکان تجاری و صنعتی شدن قابلیت اعمال کرنش فوق العاده بالا به علت تکرار فرآیند بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از مهمترین ویژگی های فرآیند ECAP ایجاد قطعات با رفتار سور پلاستیک می باشد. در صنعت، کار با ورق هایی با رفتار سوپر پلاستیک بسیار ایده آل است. این تحقیق به بررسی اثر مسیر و تعداد پاس برای ECAP تسمه های آلومینیوم خالص تجاری پرداخته است. در این تحقیق نمونه های آلومینیومی از دو مسیر C و A تا ۴ پاس تحت ECAP قرار گرفتند و سپس از نظر میزان سختی، همگن بودن آن در راستای ضخامت و اندازه دانه ی فرعی ارزیابی شدند. مشاهدات بدست آمده نشان دهنده ی افزایش سختی در نمونه های ECAP شده در هر دو مسیر با افزایش تعداد پاس بود. این افزایش سختی در نمونه های مسیر A بسیار محسوس تر بوده و اندازه دانه های فرعی کوجکتری ایجاد کرد. در عین حال ساختار حاصل از نمونه های هر دو مسیر همانطور که از فرآیند ECAP انتظار می رفت، از نظر سختی تقریبا یکنواخت و همگن باقی ماند. از مدل های میدان خطوط لغزش برای توجیه این ساختار استفاده گردید.