سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

توحید اخلاقی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
طناز رحیمی نوه سی – کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه ارومیه

چکیده:

روشهای کلاسیکی که تا کنون در زمینه تحلیل پایداری شیب های طبیعی و مصنوعی و نیز سدهای خاکی ارائه شده اند عمدتا شامل روشهای تعادل حدی می باشند. این روشها به دلیل محدودیت ها و فرضیات ساده کننده ای که در ارتباط با شرایط خاک در آنها اعمال نموده اند موجبات بروز تقریبات قابل ملاحظه و تخمین های متفاوتی را در نتایج تحلیل ها فراهم می کنند. در این تحقیق به کمک روش تفاضلات محدود، به عنوان یکی از مطلوبترین تکنیک های عددی در تحلیل مسائل مهندسی، و با بهره گیری از نرم افزار FLAC که از قابلیت ها و توانایی های ویژه در حل مسائل مهندسی ژئوتکنیک برخوردار است رفتار شیبهای خاکی در روش های تعادل حدی با استفاده از نرم افزار XSTABL و با توجه به شرایط مکانیکی خاک و مشخصات هندسی شیب در شیروانی های همگن ماسه ای و رسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و قابلیت اعتماد و حدود این روشها با توجه به پارامترهای مکانیکی و هندسی خاکریز در مقایسه با روش تفاضلات محدود مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که در اغلب موارد نتایج حاصل از دو نرم افزار فوق االذکر به هم نزدیک بوده و دقت روش های تعادل حدی قابل قبول می باشند و لیکن در شیبهای متشکل از خاک همگن ماسه ای در زوایای شیب بیشتر از ۴۵ درجه و در شیب های همگن رسی با ارتفاع کم خاکریز توصیه می گردد که یافته های حاصل از تحلیل این قبیل شیب ها با استفاده از روش های تعادل حدی به کمک و با بهره گیری از نتایج تحلیل روش های دقیق تر کنترل گردند.