سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی رحیمی – پژوهشگر تحقیقات پیرومتالورژی مجتمع مس سرچشمه
شهرام شهاب – سرپرست تعمیرات نسوز امور ذوب مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

تغییر کوره های شعله ای مجتمع مس سرچشمه از حالت با مشعلهای مازوت سوز به حالت ترکیبی با مشعلهای مازوت سوز و مشعلهای اکسی فیول ذوب دهی و راندمان کوره های اکسی
فیول افزایش یافته است . ولی از جنبه مصرف نسوز این تغییر حالت باعث افزایش مصرف نسوز بخصوص در ناحیه سقف کوره های ریورب شده است . در این تحقیق مطالعاتی در ارتباط با
میزان افزایش نسوز سقف کوره های ریورب انجام شده است . به کمک نمونه برداری و انجام بررسیهای ریز ساختاری مشخص شد که ساختار نسوزهای مجاور مشلهای اکسی فیول که شده توسط این مشعلها قرار دارند متفاوت از دیگر نواحی سقف می باشند . از بررسی تصاویر میکروسکوپی ملاحظه می شود اندازه دانه های مربوط به نسوزهای مجاور مشعلهای اکسی فیول تقریبا دو برابر دیگر نواحی می باشد . دمای دیواره داخلی سقف کوره به کمک نصب ترموکوپل اندازه گیری شد . اندازه گیریها نشان داد که نواحی کنار مشعلهای اکسی فیول دارای دمایی بسیار بالاتر از سایر نقاط سقف می باشد . بطور کلی مصرف بالای نسوزهای سقف کوره ریورب ناشی از دمای بالای ایجاد شده توسط مشعلهای اکسی فیول و ایجاد توربولان در این مناطق می باشد