سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسین سدری – مرکز تحقیقات کردستان

چکیده:

بمنظور بررسی اثر مصرف بهینه کودهای ریز متغذی با ترکیبی از سه روش مصرف خاکی، محلول اشی و محلول در آب آبیاری بر تولید و غنی سازی گندم آبی بر افزایش تولید و غنی سازیگ ندم از طریق مصرف بهینه عناصر ریز متغذی آزمایشی در سطح ۲۵ هکتار از اراضی روستای دزج از توابع شهرستان فروه با دو تیمار شاهد و مصرف بهینه عناصر ریز متغذی در سال زراعی ۷۸-۷۷ به مدت یک سال زراعی به مرحله اجرا درآ»د.