سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کاظم ستوده مرام – مرکز تحقیقات کشاورزی پارس آباد مغان

چکیده:

عناصر ریز متغذی به مقدار کمی مورد نیاز گیاهی بوده ولی این عناصر در وواکنش های اکسیداسیون و احیا نقش مهمی دارند تحقیقات انجام یافته نشانگر آن است که مصرفم تعادل کودهای حاوی عناصر پرمصرف به همراه مصرف کودهای ریز متغذی باعث افزایش چشم گیری در عملکرد کمی و کیفی محصول پنبه شده است.