سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالله قاسمی پیربلوطی – مجتمع آموزش عالی ابوریحان
غلامعباس اکبری – مجتمع آموزش عالی ابوریحان
غلامعلی اکبری – مجتمع آموزش عالی ابوریحان
مهدی نصیری محلایت – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی و تعیین اثرات مقادیرم ختلف نیتروژن بر نحوه تخصیص ماده خشک شاخص های رشد و عملکرد دانه ذرت رقم s.c704 آزمایشی در سال زراعی ۷۹ در مزرعه پژهشیم جتمع آموزش عالی ابوریحان دانشگاه تهران واقع در پاکشد تدر قالب یک طرح بلوک کامل تصافدی با ۵ میزان مختلف کود نیتروژن در چهار تکرار به اجرا درآمد.