سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عنایت اله توحیدی نژاد – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان,
امیر عباس نخعی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:

در این آزمایش ذرت رقم سیکل کراس ۷۱۱ با ۴ سطح کود نیتروژن (۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۲۷۰ کیلوگرم نیترو ژن خالص در هکتار ) و چهار تراکم بوته (۶۰، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار بوته در هکتار ) در یک طرح اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت . البته کود نیترو ژن در سه مرحله بطور مساوی (در زمان کاشت، ۹-۷ برگه شدن و ظهور گل آذین نر ) به گیاه داده شد . این نتایج بدست آمد : بالاترین میزان محصول ماده خشک از تیمار ۱۸۰ کیلوگرم نیترو ژن در هکتار بدست آمد و همچنین تراکم ۱۲۰ هزار بوته بالاترین محصول را به ما داد . و بطور کلی حداکثر عملکرد ماده خشک به میز ان ۲۹ تن در هکتار متعلق به تیمار N3D4 بود . همچنین افزایش تراکم تا میزان ۱۲۰ هزار بوته در هکتار و افزایش کود نیترو ژنه به میزان ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار باعث کاهش وزن خشک ساقه ، وزن خشک برگ و سطح برگ در تک بوته و همچنین کاهش میزان NAR و RGR و افزایش ارتفاع بوته LAI و CGR گردید . در مجموع بهترین ترکیب تیماری بدست آمده در این آزمایش تیمار N3D4 ا (۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن و ۱۲۰ هزار بوته در هکتار ) بود و افزایش کود نیترو ژن بیش از این مقدار ( ۲۷۰ کیلوگرم در هکتار ) بر روی عملکرد ماده خشک و کلیه صفات اندازه گیری شده اثر بازدارنده داشت و عملکرد را کاهش داد.