سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعادت اله میرزاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد, زراعت, دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد و رئیس آموزشکده فنی شهربابک
حسین بری ابرقویی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
سیدعلی طباطبائی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کود نیتروژن بر روی عملکرد علوفه سبز و دانه در کاشت دو دو منظوره رقم گندم (Triticum aestivum l.) آزمایشی بصورت کرت ها ی خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ٣ تکرار مزرعه هنرستان کشاورزی شهربابک در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ انجام شد. ارقام روشن و پیشتاز در کرت های اصلی و سطوح مختلف کود نیتروژن (۱۵۰، ۱۸۰ و ۲۱۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ) در کرت های فرعی قرار گرفت. بقیه شرایط برای همه کرتها یکسان در نظر گرفته شد . علوفه سبز ارقام مورد آزمایش پس از مرحله پنجه رفتن و قبل از ساقه رفتن برداشت گردید . نتایج حاصله نشان داد که گندم روشن در اثر برداشت علوفه سبز دانه بیشتری از گندم پیشتاز تولید نمود . مقادیر مختلف کود نیتروژن مصرف شد ه بر روی تولید علوفه سبز اثر معنی داری نداشته ولی در تولید دانه و درصد پروتئین آن اثر معنی داری داشته است.