سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدجعفر بهمنی – مجتمع عالی آموزش و پژوهشی غرب (وزارت نیرو)

چکیده:

مطالعات حاضر بر روی فیدر مهرگان به عنوان نمونه ای از فیدرهای طویل در شبکه توزیع فشار متوسط شهرستان کرمانشاه انجام گردیده است. مطابق آمارهای ارائه شده تعداد قطعی هایسالیانه فیدرهای ویل بویژه در فصول پر صاعقه قابل توجه است. این قطعی ها باعث افزایش مقدار انرژی الکتریکی توزیع نشده می گردد بر اساس اطلاعات و امار موجود خط توزیع برقگیر Znoو… با استفاده از برنامه حالت گذاری الکترومغناطیسی EMTP شبیه سازی پدیده صاعقه، انجام و اثرات اتصال زمین برقگیر در ایجاد تخلیه های سطحی ناشی از عملکرد تا صحیح برقگیرها و تخلیه سطحی بر روی آنان و با بر روی ایزولاتورهای منصوب ادر خط بررسی شده و اهمیت حداقل مقدار مقاومت اتصال زمین مطمئن برقگیرها بر کاهش میزان قطعی های خط بررسی شده است.