سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی رحیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ناصر احسانی – استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمیدرضا بهاروندی – استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
نادر پروین – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کامپوزیت Al-Al2O3 از رایجترین کامپوزیتهای زمینه آلومینیوم می باشد. در این پژوهش هدف بررسی تاثر مقدار ذرات آلومینا بر خواص کامپوزیت Al-Al2O3 می باشد. به این منظور از پودر آلومینا با اندازه ذرات ۱۲μm و در مقادیر ۵، ۱۰، ۲۰ درصد وزنی استفاده شد. این کامپوزیت به روش متالورژی پودر و با اعمال فشار یکطرفه به میزان ۴۴۰MPa، ساخته شد. تف جوشی در دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد و به مدت ۴۵ دقیقه انجام گرفت. با افزایش مقدار آلومینا از (۲۰-۰) درصد وزنی، سختی، افزایش می یابد. اما تغییر طول تا شکست و چگالی نسبی کاهش یافته و تنش تسلیم و استحکام فشاری ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. اندازه دانه های ریزساختار و یکنواختی توزیع تقویت کننده در زمینه با افزایش مقدار آلومینا کاهش می یابند.