سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین عباس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی متالوژی، دانشکده فنی، دانشگاه باه
فاطمه داعی – دانشجوی کارشناسی، بخش مهندسی متالوژی، دانشکده فنی، دانشگاه باهنر کر
غلامحسین اکبری – استادیار، بخش مهندسی متالوژی، دانشکده فنی، دانشگاه باهنر کرمان
عباس پولادی – کارشناس ارشد مکانیک، هیات علمی و گروه مکانیک دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

حضور عناصر آلیاژی ئ ناخالصی در هنگام فرآیند تولید برنج، امری اجتناب ناپذیر است. وجود عناصر مختلف سبب تغییر در ریزساختار، سینیتیک و اندازه دانه در هنگام تبلور مجدد و رشد دانه ها می شود. در تحقیق حاضر، تاثیر افودن عنصر منگنز بر رشد دانه در برنج ۷۰B مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، اسلب برنج ۷۰B حاوی ۰/۲۵ درصد عنصر منگنز در کوره اتمسفر گاز خنثی ریخته گری شد. سپس ۶۵ درصد کاهش ضخامت بوسیله نورد سرد انجام پذیرفت. نمونه های حاضر در کوره موفلی در محدوده دمایی ۸۵۰-۷۰۰ درجه سانتیگراد به صورت ایزوترملال در زمانهای مختلف آنیل گردیدند. بررسی های ریز ساختاری با استفاده از میکروسکوپ نوری صورت پذیرفت. نتایج نشان می دهد که افزودن منگنز به برنج ۷۰B سبب توزیع اندازه دانه در دماها و زمانهای مختلف از نوع لگ- نرمال است. سینتیک رشد دانه ها از ققانون پارابولیک پیروی کرده که بر اساس آن توان رشد برای اندازه گیری مساحت برابر با ۲۹ / ۰ = n است. انرژی اکتیواسیون رشد دانه برابر با Qgg=24/46KJ/Mol به دست آمده است.