سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهشید هناره – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
عفت الزمان منتظری –
میترا فرجیان –
پریسا سنایی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات پتاسیم و منیزیم بر خصوصیات کمی وکیفی گوجه فرنگی تحقیقی به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهریز ارومیه اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۱۲ تیمار و ۳ تکرار انجام گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل مصرف منیزیم در سه مقدار (۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم سولفات منیزیم در هکتار ) و مصرف پتاسیم در چهار سطح K0( بدون مصرف پتاسیم ) ، K1( مصرف پتاسیم بر اساس نتایج آزمون خاک )، K2 ( مصرف پتاسیم به میزان ۵۰ درصد بیشتر از تیمار K1 ) و K3 ( مصرف پتاسیم به مقدار ۲ برابر تیمار K1 ) بود. طبق نتایج حاصله تیمارهای آزمایشی موجب افزایش در عملکرد محصول گوجه فرنگی شده و حداکثر محصول به میزان۷۷/۱۹ تن در هکتار از تیمار Mg200K1 حاصل شد. مصرف سولفات منیزیم تا میزان ۱۰۰ کیلو گرم در هکتار موجب افزایش در میزان مواد جامد محلول و بهبود در کیفیت رنگ میوه گوجه فرنگی شد. افزایش از ۱۰۰ به۲۰۰ کیلو گرم سولفات منیزیم موجب کاهش در کیفیت رنگ میوه گوجه فرنگی شد. اثر منیزیم در کیفیت رنگ میوه از لحاظ آماری با احتمال ۰٫۰۱= αمعنی دار گردید.