سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عباس نیا – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت
جمال احمدی – دانشجوی مقطع دکتری سازه دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این مقاله اثر استفاده از مواد پلیمری (اکریلیک و SBR ), میکروسیلیس و الیاف بر روی مقاومت پیوستگی بین بتن پایه و ملامت تعمیری مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است، همچنین آزمایشهای مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مدول الاستیسیته و جمع شدگی آزاد نیز به منظور بررسی اثر مواد افزودنی فوق بر روی مشخصات مکانیکی و رفتار جمع شدگی ملاتها صورت گرفته است. بر مبنای نتایج حاصل استفاده از میکروسیلیس هر چند موجب افزایش جمع شدگی می شود، ولی در نهایت تاثیر مثبتی بر روی مقاومت پیوستگی و مشخصات مکانیکی ملات ساخته شده داشته است، همچنین استفاده از مواد پلیمری SBR و اکریلیک در کل باعث کاهش پیوستگی و افت محسوس در مشخصات مکانیکی ملاتهای تعمیری و افزایش مقدار جمع شدگی آزاد آنها شده است.