سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایمان مقصودی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه شیراز و دانشگاه آزاد
امین رضا مقصودی – دانشگاه غیر انتفائی شیخ بهائی
محمد جعفر هادیان فرد – عضو هیئت علمی بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز، دانشیار
خلیل الله قیصری – داشنجوی دکترای بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

فریت نیکل آلومینیوم جزء فریتهای مایکروویو دسته بندی می شود و فرمول مولکولی این فریت NiAlxFe2-xO4 می باشد. در این تحقیق پس از ساخت فریت نیکل آلومینیوم به روش متالورژی پودر در ترکیبات مختلفی از NiAlxFe2-xO4 که در آن ۰/۵، ۰/۴، ۰/۳، ۰/۲، ۰/۱، ۰ = x است و اضافه نمودن مواد افزودنی SiO2 و CaO به نسبت های ۰/۸ و ۰/۴ درصد وزنی به نمونه های حاوی این مواد، علاوه بر کاهش دمای تفجوشی که تاثیر بسیاری بر کاهش هزینه های تولید دارد، تاثیر مواد افزودنی فوق بر چگالی و پارامترهای مهم الکترومغناطیسی فریت نیکل آلومینیوم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اضافه نمودن مواد افزودنی SiO2 و CaO باعث افزایش چگالی، اندازه دانه و نفوذپذیری مغناطیسی موثر و کاهش مقاومت سری هسته و تلفات ناشی از جریان های گردابی می گردد. نتایج این تحقیق با استفاده از SEM ،XRD، دستگاه LCR متر و بررسی چگالی نمونه ها به دست آمده اند.