سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رباب خیاط قوامی –
زهرا رفیعی –
اعظم نمازی –

چکیده:

پیشرفت در باتریهای سرب -اسید شامل کاربرد افزودنی ها و اصلاح روش های شارژ برای رسیدن به اثرات مفید بر روی شارژ پذیری الکترودها و مورفولوژی کریستالی است . هدف این بررسی آزمایش دو نوع ماده فعال سطحی ( سورفکتنت) یعنی سیتل تری میتل آمونیوم برماید (CTAB) و سدیم دودسیل سولفات (SDS) در الکترولیت باتری سرب -اسید ی با هدف توقف انباشته شدن سولفات سرب درشت دانه بر روی هر دو مواد فعال مثبت و منفی (NAM , PAM) الکترودهای مثبت و منفی در سل سرب – اسید و بهبود عملکرد آن است، نتایج نشان می دهد که سورفکتنت آینونی SDS توانایی شارژ و طول عمر را از طریق اصلاح ساختار سولفات سرب بوسیله جلوگیری از انباشته شدن سولفات سرب در مقایسه با نمونه بدون سورفکتنت افزایش می دهد .