سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا اصفهانی – دانشیار بخش عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی هادیزاده بزاز – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف افزایش دوام بتن در برابر سیکلهای یخبندان و ذوب یخ به بررسی نمونه های مورد استفاده در صنعت و ساخت نمونه های اصلاحی با استفاده از مواد مضاف میکروسیلیس، حباب زا و پودر خاک سنگ در بتن می پردازد. همچنین اثر ترکیبی این مواد بر روی هم مورد مطالعه قرار می گیرد. برای رسیدن به منظور فوق تعداد زیادی نمونه های بتنی با ابعاد ۱۵*۱۵*۱۵ سانتیمتر مکعب مطابق با روش B استاندارد ASTM c666تحت آزمون یخبندان- ذوب یخ قرار گرفت. مقاومت فشاری نمونه ها درابتدا و پس از ۱۵۰ چرخه اندازه گیری شده و میزان افت مقاومتی مقایسه گردید. همچنین وزن نمونه ها در ابتداوپس از ۳۶ و ۸۰ و ۱۲۰ و ۱۵۰ چرخه اندازه گیری و میزان افت وزن نمونه های مختلف مقایسه شد. نتایج حال نشان می دهد که نمونه های موجود درصنعت دوام نامطلوبی داشته و برای شرایط جوی سرد و یخبندان مناسب نیستند. قابل به ذکر است که پور خاک سنگ هم در افزایش مقاومت و هم در افزایش مقاومت در برابر یخبندان بجز در مواردی که از مواد هوازا استفاده می گردد اثر مطلوب و موثری دارد. ماده میکروسیلیس و هوازا در افزایش مقاومت بتن در برابر یخبندان موثرند واثر این دو درمقایسه تقریبا یک اندازه است و در صورت استفاده از این مواد می توان دوام نسبتا خوبی برای شرایط یخبندان فراهم آورد. با دوام ترین نمونه ها آنهایی هستند که هم میکروسیلیس و هم هوازا دارند. همچنین ترکیب میکروسیلیس و پور خاک سنگ باعث افزایش دوام در حد بالایی می گردد.