سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین قهرمانی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
منوچهر وثوقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدرضا پیشوایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی اکبر سیف کردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در این مقاله هیدرو دینامیک فرمانتور با همزن مارپیچ شکل در حالت دو فازی (گاز – مایع) با استفاده از CFD جهت تعیین اثر تغییر مکان همزن بر اکسیژن دهی سیستم بررسی شده است. توزیع سرعت فاز پیوسته از حل معادله ناویر‐استوکس همراه با مدل آشفتگیk – ε به طور همزمان حاصل می شود. توزیع سرعت فاز گسسته با در نظر گرفتن نیرو های اینرسی، دراگ وشناوری بدست می آید. معادلات دو فاز با حل معادله موازنه مومنتم بین دو فاز و اثر حرکت حباب ها بر آشفتگی فاز پیوسته با یکدیگر مرتبط می شوند. در این بررسی سعی شده است تا نقاط ایستا (بی حرکت) درون فرمانتور بر اساس مکان های مختلف همزن تعیین شود. همچنین مقدار همزدگی و اکسیژن دهی هم بر همین اساس تعیین می گردد.