سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیمان شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ( ساخت و تولید) دانشگاه تربیت مدرس
امیرحسین بهروش – دانشیار ساخت و تولید دانشگاه تربیت مدرس
بهروز آرزو – دانشیار ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ( ساخت و تولید) دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اعوجاج در قطعات پلاستیکی ناشی از انقباض نامتقارن، از جمله مهمترین عیوب می باشد که همواره مهندسین طراح را به چالش فرا می خواند. در این مقاله، پس از طی مراحل آماده سازی مدل از روی قطعه واقعی که دچار مشکل اعوجاج بود، و مدل سازی سیستم راهگاهی و کانال خنک کاری در نرم افزار Moldflow، به بررسی اثر موقعیت و شکل گیت بر اعوجاج لبه در یک قطعه دقیق پرداخته شده است.شرایط هندسی و فرایندی به گونه ای ثابت نگه داشته شده است که اثر متغییرهای نامبرده به تنهایی بررسی گردد.