سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن آزادبخت – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مصطفی برقی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

میانقابهای مصالح بنایی به دلایل معماری و همچنین سازهای به صورت گستردهای در ساختمانها مورد استفاده قرار میگیرند. بهبود عملکرد لرزهای ساختمانها نیازمند ارزیابی دقیق نقش میانقابها در پاسخ سازه نسبت به بارگذاری وارده میباشد. قابهای بتن مسلح همراه با میانقاب مصالح بنایی یک سیستم سازه ای معمول در نقاط مختلفی از جهان می باشند. چنانچه میانقابها به صورت صحیح در بین قابها توزیع شوند و در طراحی به صورت معقول در نظر گرفته شوند، می توانند تأثیر مفیدی بر پاسخ لرزه ای سازه داشته باشند. در این تحقیق به بررسی اثر میانقاب مصالح بنایی بر پاسخ لرزهای یک قاب بتن مسلح چهار طبقه پرداخته شده است. در این تحقیق زمان تناوب طبیعی یک قاب بتن مسلح چهار طبقه با و بدون در نظرگرفتن تأثیر میانقابها محاسبه شده است. نتایج نشان میدهد که وجود میانقاب مصالح بنایی باعث افزایش سختی چشمگیر قاب بتنی شده و زمان تناوب طبیعی آن را به شدت کاهش میدهد.