سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود بهار – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت معلم تهران
احمد مجد – گروه زیست شناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران
سهیلا عبدی – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

در این تحقیق اثر میدانهای مغناطیسیAC (2/7mTو۳/۵mT)وDC( 3/7mT و ۴/۵mT)در مدت زمان های ۳۰، ۶۰ و ۹۰ دقیقه بر رشد اولیه دانه رستهای کلزا و ذرت بررسی شده است. نتایج نشان دادند که طول ریشه دانه رستهای کلزا وذرت در همه میدانها افزایش داشت. طول ساقه چه در دانه رستهای کلزا در میدان ۲/۷mT و در همه زمانها افزایش داشت ودر زمان ۳۰ دقیقه بیشترین افزایش را نشان داد. ضمنأ طول ساقه در دانه رستهای ذرت در همه میدان ها افزایش نشان داد.