سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عیسی نورمحمدی – دانشکده حفاظت و بهداشت کار – دانشگاه علوم پزشکی ایران
مسعود بوجار – دانشکده حفاظت و بهداشت کار – دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

امروزه نقش میدان مغناطیسی در جوامع صنعتی بیش از بیش در سلامت و بهداشت فرد و جامعه حائز اهمیت شده است . و پدیده ای زیستی مختلفی از جمله سنتز پروتئین، فرایندهای ژنتیکی و غشائی، رشد، تمایز و تکثیر در حد سلولی، بافتی و ًنهایتا سیستم کلی فرد تحت تاثیر آن قرار میگیرد و بصورت عارضه های مختلفی بروز می کند . در این مطالعه بررسی گروهی از شاغلین که بمدت طولانی در معرض میدان مغناطیسی قوی بوده اند نشان داد که فرم غیر فعال گزانتین اکسیداز افزایش و فرم فعال آن برعکس نمونه های شاهد، بیشتر فعالیت دهید روژنازی داشت و PH اپتیمم برای فعالیت اکسیدازی آن اسیدی تر بود آزاد سازی آهن از فریتین در مجاورت این آنزیم در طی زمان انکوباسیون کاهش نشان داد، کوفاکتورهای این آنزیم نیز تماماً کامل نبوده مجموعاً نیز در پلاسما کاهش داشتند . دفع سرب در ادرار و جذب روی از غذا کاهش و مقدار مس در سرم افزایش داشت . متالوتیونین بعنوان یک الیگوپیتید سرم تا %۳۰ کاهش نشان داد . پروتئین تام و آلبومن اختلاف معنی داری نداشت . هموگلوبین A I C سرم بعنوان شاخص استرس، افزایش معنی داری داشت . مقدار ویتامین C سرم درحد پائین محدوده طبیعی و مقدار کلسترول افزایش یافته بود . لذا این مجموعه تغییرات بدلیل تاثیر میدان مغناطیسی بوده و شاخصهای فوق اکثراً برای بررسی سلامتی و بهداشت اینگونه افراد، اطلاعات کافی در اختیار میگذارد وبر اساس آنها امکان تعیین دستورالعملهای مناسب مانند تنظیم تعادل عناصر کمیاب بدن از راه تغذیه مناسب القاء سنتز آنزیمها، پروتئین های اساسی کوفاکتورهای برخی آنزیمها و جلوگیری از افزایش کلسترول بمنظور حفظ سلامت و ایمنی آنها را فراهم می شود .