سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسرین نواب صفا – پژوهشکده لیزر و پلاسما،دانشگاه شهید بهشتی تهران، اوین
سیما صدریه – پژوهشکده لیزر و پلاسما،دانشگاه شهید بهشتی تهران، اوین
حمیدرضا قمی – پژوهشکده لیزر و پلاسما،دانشگاه شهید بهشتی تهران، اوین

چکیده:

در این تحقیق میزان تاثیر میدان مغناطیسی خارجی طولی بر بهبود توان خروجی لیزر بخار برمید مس با قطر مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج حاصل از اعمال میدان مغناطیسی بر ناحیه کاتدی تیوب های با قطر مختلف در فشار یکسان گاز کمکی نشان میدهد که درصد افزایش توان خروجی در تیوب های با قطر بزرگتر در اثر اعمال میدان مغناطیسی بیشتر میباشد و میدان مغناطیسی در بهبود توان خروجی لیزرهای با قطر کوچک تاثیر چشمگیری ندارد.