سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان ایمانیان – کارشناس ارشد هستة ساخت و تولید دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید منتظرالقائم – کارشناس، گروه مکانیک ساخت و تولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نوید گیویان پور – کارشناس، گروه مکانیک ساخت و تولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

در این مقاله با قرار دادن میدان مغناطیسی خارجی بر روی ابزار تراشکاری فولاد تندبر (Hss) اثر میدان ایجاد شده بر نیروهای ماشینکاری و کیفیت سطح ماشینکاری شده مورد بررسی قرار گرفت . جنس قطعه کار فولاد کربنی (Ck45)می باشد وتغییرات نیروها و کیفیت سطح در سرعتهای برش و پیشروی مختلف اندازه گیری می شود که آزمایشها کاهش چشمگیری در نیروی شعاعی تراش (Fr) را نشان می دهند . نیروهای محوری نیز اندکی کاهش می یابند کیفیت سطح نیز دچارتغییراتی می شود و در رنج خاصی از شرایط تراشکاری بهبود می یابد