سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده الهام عبدالصالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینا
حسین بانژاد – استادیار و عضو هیات علمی گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینا
حمید زارع ابیانه – استادیار و عضو هیات علمی گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینا
مهدی هاشمی – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

بمنظور بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر کاهش سختی آب، آزمایشات تصفیه آب در حضور میدان مغناطیسی، در آزمایشگاه کیفیت آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا انجام شد. با انجام آزمایشات با ۳ تکرار و تجزیه و تحلیل نتایج با نرم افزار SAS مشاهده شدکه میدان مغناطیسی و تغییر در شدت میدان مغناطیسی اثر معنی داری در سطح ۹۹ درصد بر کاهش سختی آب دارد. تحلیل ها جهت بررسی نقش مقدار جریان ورودی به میدان مغناطیسی درکاهش سختی آب، نشان داد که تغییر در مقدار جریان آب ورودی به میدان مغناطیسی نیز اثرات معنی داری در سطح ۹۹ درصد بر کاهش سختی آب دارد. مزیت این تصفیه اینست که از استفاده از مواد شیمیایی خطرناک وگران برای بشر و محیط زیست، جلوگیری میکند. با آب مغناطیسی(بدون اضافه کردن اسید، مواد شیمیایی و سمی به آب)رسوبات موجود بر روی سطوح در تماس با آب که از قبل ایجاد شده اند، زایل شده و از تشکیل رسوب جدید نیز پیشگیری می شود. در این مقاله نتایج آزمایشات تاثیر میدان مغناطیسی و مقدار جریان ورودی و تاثیر توام آنها بر کاهش سختی آب گزارش شده است.