سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمصطفی رضوی – کارشناسارشد،دانشگاه مازندران،بابل
بهرام نوایی نیا – استادیار ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی مازندران،بابل
،محمدرضا رضائیان – دانشجو، دانشگاه سمنان

چکیده:

براساس نیازهای موجود درعرصه ساختمان سازی، دردهه های اخیر مبحث جدیدی تحت عنوان کنترل لرزه ای سازه ها مطرح شده است. یکی ازروش های موردبحث، استفاده ازسیستم های میراگر مایع می باشد. دراین تحقیق با استفاده از مدلسازی رایانه ای به بررسی میراگرهای مایع درسازه پرداخته شده است. همچنین از قابهای فولادی بدون سیستمهای باربر جانبی، با سیستم مهاربندیX قاب دارای میراگر و قاب مهاربند دارای میراگر استفاده شده است. دراین خصوص پس ازبیان روند طراحی سیستم های سازه ای به همراه میراگرهای مایع ، حالات مختلفی ازسیستم های سازه ای فولادی ازجنبه های مختلف در سازه های ۲۴ ،۱۲ ،۴ و ۴۸ طبقه مورد ارزیابی قرارمی گیرند. نتایج بررسی ها نشان می دهد که این سیستم ها در مقابل زلزله های مختلف رفتار مناسبی ازنظر کاهش پاسخ تغییرمکان سازه از خود بروز می دهند.