سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود عامری – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
آرمین جراحی – کارشناس ارشد راه و ترابری دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در هنگام استفاده از مصالح خرده آسفالت، لازم است ملاحظات ویژه ای در روش طرح اختلاط سوپرپیو مد نظر قرار گیرد. لزوم در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی از سختی و پیرشدگی قیر خرده آسفالت ناشی می شود. سخت شدن قیر موجود در خرده آسفالت، بدلیل واکنش قیر با اکسیژن هوا در طی مدت تولید و اجرا و همچنین مدت خدمت دهی بتن آسفالتی می باشد. اگر مقدار مصرف مصالح خرد آسفالت در مخلوط بتن آسفالتی جدید و یا میزان سخت شدگی قیر خرده آسفالت قابل ملاحظه باشد، مخلوط بتن آسفالتی نهایی، حاوی قیر با سختی بیشتر از سختی قیر طرح بر اساس ضوابط طرح اختلاط سوپرپیو می باشد. در این مقاله با بررسی تتاثیر میزان مصرف مصالح خرده آسفالت و تاثیر سختی قیر موجود در خرده آسفالت بر سختی قیر مخلوط نهایی،‌روش تعیین درجه عملکردی قیر جدید ارائه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، می توان با مشخص نمودن درصد مصرف مصالح خرده آسفالت بر اساس محدودیتهای موجود و با تعیین درجه عملکردی قیر خرده آسفالت بر اساس آزمایشات موجود در استاندارد AASHTO MP1، درجه عملکردی قیر جدید را به منظور دستیابی به درجه عملکردی قیر هدف تعیین نمود.