سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آدلی آخوندزاده – کارشناس ارشد
کریم زنگنه مدار – دکتری دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سیدمهدی عباسی – دکتری – دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر – مجتمع دانشگاهی مواد و فرآیندهای ساخ

چکیده:

در پژوهش حاضر تاثیر میزان پیش کرنش خمشی به صورت تابعی از ضخامت‌ نمونه‌ها در یک قطر خم‌کاری ثابت، بر رفتار استحاله فازی آلیاژ حافظه‌دار Fe-14Mn-9Cr-5Si-5Ni مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که با افزایش ضخامت نمونه‌ها و درنتیجه افزایش کرنش خمشی، اثر حافظه‌داری بواسطه تشکیل مارتنزیت ά تحت تنش در ریزساختار کاهش می‌یابد. این موضوع همچنین سبب افزایش نیرومحرکه لازم جهت انجام استحاله ، و افزایش دماهای استحاله آستنیتی می‌گردد. در مقابل در کرنش‌های پایین به دلیل وجود مقادیر کافی مارتنزیت  تحت تنش در ریزساختار، اثر حافظه‌داری بالایی حاصل شده است