سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرزانه صابونی – پژوهشگاه ملی تحقیقات مهندس ژنتیک و بیوتکنولوژی
معصومه فیروزی – مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
شاه صنم عباسی – پژوهشگاه ملی تحقیقات مهندس ژنتیک و بیوتکنولوژی

چکیده:

در سیستم عصبی مرکزی (CNS) ، الیگودندروسیت ها یکی از دو نوع سلول ماکروگلیا می باشند که مسئول سنتز و حفظ میلین در سیستم عصبی مرکزی می باشند. برای تهیه کشت های غنی از الیگودندروسیت ها می توان الیگودندروسیتیهای بالغ را از سیستم عصبی مرکزی بالغ جدا کرد و با اینکه پیش سازهای الیگودندروسیتی را از بافت سیستم عصبی مرکزی نا بالغ جدا نمود و پس از جداسازی، به آنها اجازه تمایز به الیگودندروسیتهای بالغ داده شود.