سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن صارمی – دانشیار دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران
مرضیه قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران
فرشته رشچی – استاد دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

ترسیب الکتریکی فلز روی بر روی زیر لایه آلومینیومی در حضور افزودنی صمغ عربی (AG) به عنوان سورفاکتنت از محلول های اسیدی سولفات روی توسط روش الکترولیز جریان مستقیم مورد مطالعه قرار داده شده است. اثر ناخالصی های ناشی از آندهای مختلف مورد استفاده و ترکیب الکترولیت مصرفی بر فرایند ترسیب مورد بررسی قرار گرفته است. ترکیب الکترولیت طبق شرایط صنعتی فرایند استخراج الکترولیتی فلز روی انتخاب و تهیه شده است. بررسی های مورفولوژیکی و ترکیب شیمیایی نمونه ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) به همراه طیف سنجی پراکندگی انرژی اشعه ایکس (EDX) انجام شده است. نتایج نشان می دهند حضور ناخالصی ها و سورفاکتنت افزوده شده پوشش روی حاصله را تحت تأثیر قرار می دهد. رسوبات حاصله به شکل عمده ای از روی با ساختار، خلوص، شکل و اندازه کریستالی های مختلف تشکیل شده اند.