سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمدعلی ربیع نتاج درزی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
موسی فرهادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
کورش صدیقی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حمید حسن زاده افروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در مطالعه حاضر به حل عددی میدان جریان و انتقال حرارت ترکبیی از یک مانع داغ در یک محفظه مربعی شکل پرداخته شده است. مطالعه برای اعداد ریچاردسون از ۰٫۱ تا ۱۰ و همچنین کسر حجمی نانو ذرات (مس) بین ۰تا ۰/۰۳ با فاصله های متفاوت مانع از دیواره بالا انجام شده است. در این تحقیق عدد ریچاردسون با تغییر عدد رینولدز تغییر می کند بطوریکه عدد گراشف دارای مقدار ثابت ۱۰۴ می باشد. نتایج نشان می دهد که کاهش عدد ریچاردسون و افزایش غلظت ذرات جامد موجب افزایش انتقال حرارت از مانع داغ می گردد. همچنین ماکزیمم انتقال حرارت هنگامی رخ می دهد که مانع در نزدیکی دیوار پایین قرار دارد