سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد دورعلی – استاد دانشگاه صنعتی شریف , دانشکده مهندسی مکانیک
محمدمهدی جلیلی – دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه صنعتی شریف , دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

بررسی اثرات ناهمواریهای ریل بر دینامیک خودروهای ریلی همواره مورد نظر متخصصان راه آهن بوده است. این ناهمواریها نه تنها بر خروج از خط و دینامیک طولی، جانبی و قائم واگن، اثر دارند، بلکه موجب اعمال نیروهای غیر طبیعی بر ریل ها نیز می گردند. این ناهمواریها به دو صورت جانبی و قائم در ریلها وجود دارند و در هرمورد، تأثیر ویژه ای بر دینامیک قطار می گذارند. در این مقاله یک مدل ۴۵ درجه آزادی از یک واگن باری ساخته شده که به کمک آن اثرات ناهمواریهای قائم ریل بر دینامیک اجزاء مختلف واگن بررسی شده است. این بررسی قابلیت سیستم تعلیق واگن را در کم کردن نوسانات حاصل از خط به محموله نشان می دهد.