سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسن عبدوس – گروه مهندسی مواد، دانشکده مه
حمید خرسند –
امیر رضا شاهانی –
مهدی ارجمندی بهزاد –

چکیده:

در این تحقیق رفتار تناوبی فولاد با باند نفوذی ، Distaloy AE، (دارای ریزساختار ناهمگن) با دو درصد کربن متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا نمونه های استاندارد آزمون خستگی از جنس فولاد مذکور تولید شدند.این قطعات پس از بارگذاری چرخه ای، بمنظور بررسی رفتار جوانه زنی و رشد ترک، تحت مطالعات دقیق ریزساختاری و شکست نگاری قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی های متالوگرافی و شکست نگاری در این پژوهش، بیانگر نقش موثر ناهمگنی ریزساختار بر جوانه زنی و رشد ترک خستگی در این گروه از فولادها می باشد. این حقیقت موجب بهبود پاسخ این مواد و در نتیجه ارتقاء خواص سیکلی آنها در برابر بارهای تکرار شونده و افزایش استفاده از این نوع پودرها برای ساخت اجزاء مکانیکی تحت بارهای متناوب، گردیده است.