سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود رحیمی – کرمانشاه، دانشگاه رازی، گروه مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات CFD
سیدوحید حسینی – کرمانشاه، دانشگاه رازی، گروه مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات CFD

چکیده:

در این تحقیق به بررسی اثر نحوه قرار گرفتن پره های بر روی پروانه دریایی بر زمان اختلاط و همچنین توان مصرفی جهت اختلاط مخازن همزده پرداخته شده است. برای این منظور از مدلسازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)استفاده و نتایج با آزمایش تایید شده است. محلول کلرید سدیم به عنوان ردیاب و آب بعنوان سیال اصلی استفاده شده است. در قسمت آزمایشگاهی، پیشرفت اختلاط و توان مصرفی توسط همزن برای دور موتور ٢٠٠ دور بر دقیقه توسط هردو پروانه اندازه گیری شده است. منحنی غلظت نرمال شدة بر حسب زمان برای پروانه ها ، زمان اختلاط نهایی و توان مصرفی با نتایجCFDمقا یسه شده است.. محاسبات CFDبا روند خوبی نتایج تجربی را پیش بینی کرده است. نتایجنشان می دهد پروانه دریایی با پره های معکوس از نظر صرف انرژی بهینه و نسبت به پروانه کلاسیک مناسبتر می باشد.