سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد حجازی – استاد یار سازه ،گروه عمران ،دانشکده فنی ومهندسی ،دانشگاه اصفهان ،
سید مصطفی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران -سازه ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

سیستم مهاربندی زانویی KBF ازجمله سیستمهای مقاوم فولادی با سختی و شکل پذیری مناسب است .دراین سیستم بخش عمده سختی جانبی توسط عضو قطری تامین میگردد درحالیکه تسلیم برشی و یا خمشی عضو زانویی فراهم کننده شکل پذیری مورد نیاز برای قاب است .درواقع عضو مورب زانویی شکل با پذیرش تغییرشکلهای غیر الاستیک کنترل شده ضمن استهلاک انرژی لرزه ای مانع ازورود سایر اعضا و اتصالات به محدوده غیر خطی می گردد با این عملکرد خسارتهای ناشی اززلزله دراین عضو متمرکز می شود که پس اززلزله امکان تعویض و بهره برداری مجدد ازسازه ها را به سبب سهولت درتعویض عضو زانویی و نوع اتصالات درسختی و شکل پذیری قابهای یک طبقه شده است .دراین تحقیق سعی شده است با انتخاب قابهای ساختمانی چهار طبقه متعدد و تحلیل هریک به بررسی تاثیر نحوه قرارگیری المان زانویی وهمچنین بررسی نوع اتصالات تیر و ستون دردسترسی به بیشترین شکل پذیری و سختی پرداخته شود .