سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ندا دلیلی – کارشناس دانشگاه صنعتی شریف
گل آرا موسویان – کارشناس دانشگاه صنعتی شریف
رضا باقری – دکتری ( استادیار دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پلی پروپیلن و کامپوزیت های آن مصرف روزافزونی در صنایع اتومبیل , خانگی و غیره دارند . به علت عدم تطابق نتایج ارائه شده درمورد اثر نرخ کرنش روی مکانیزم تسلیم و نیز جذابیت بالای اثر پرکننده های نانومتری روی رفتار تغییر شکل پلی پروپیلن، اثر این دو پارامتر بر خواص تسلیم این مواد بوسیله تست کشش در نرخ کرنش های مختلف و مشاهدات میکروسکپی ( روی نمونه های پلی پروپیلن ایزوتاکتیک خالص و پرشده با ۵ , ۱۰ و ۱۵ % وزنی کربنات کلسیم نانومتری ) بررسی شد . نمودارهای مدول , تنش تسلیم , شیب منطقه کرنش نرمی و ارتفاع افت تنش بعد از تسلیم بر حسب نرخ کرنش پلی پروپیلن خالص ( ۰/۰۴۳۳ تا ۰/۰۵ تغییر رفتار دارند و مشاهدات میکروسکپی روی این نمونه ها تاییدکننده −۱ s( در محدوده تغییر مکانیزم از تسلیم برشی به کریزینگ هستند . در نمونه های کامپوزیتی با درصدهای بالاتر در نرخ کرنش های پایین تر شکست زودهنگام در کشش مشاهده شد . به عبارتی اثر متقابل نرخ کرنش و مقدار پرکننده دراین کامپوزیت ها یک
نرخ کرنش و مقدار پرکننده بحرانی را معرفی می کند , که بالاتر از این نرخ کرنش ( در یک مقدار پرکننده ثابت ) و بالاتر از مقدار پرکننده بحرانی ( در یک نرخ کرنش ثابت ) ماده دچار شکستزودهنگام می شود . این نرخ کرنش بحرانی با افزایش مقدار پرکننده کاهش می یابد .