سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا سرمستی امامی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیدحسین نوعی – دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد خشنودی – استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این مقاله اثر نسبت ابعاد و نسبت پرشدن بر عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دو فازی بسته شیبدار تحت شرایط نرمال به طور تجربی بررسی شده است . آزمایشات در محدوده پر شدن ۲۰ % تا
۶۰ % و نسبت ابعاد ۱۵، ۲۰ و ۳۰ در گستره زاویه شیب ۱۵ تا ۹۰ درجه نسبت به زاویه افق انجام شد .ترموسیفون از یک لوله مسی با قطر داخلی ۱۴ میلیمتر و قطر خارجی ۱۶ میلیمتر و به طول۱۰۰۰ میلیمتر ساخته شد . لوله ای از جنس مس با قطر داخلی ۱۴ و قطر خارجی ۱۶ و طول ۱۰۰۰ میلیمتر ساخته شد . ازآب به عنوان سیال عامل استفاده شده است . نرخ انتقال حرارت، توزیع دما و ضریب انتقال حرارت چگالش به صورت تابعی از زاویه شیب تعیین شد . نتایج نشان داد که بالاترین عملکرد حرارتی ترموسیفون در زاوبه ° ۶۰برای هر سه نسبت ابعاد و همه نسبت های پرشدن به دست می آید . اثر شیب بر ضریب انتقال حرارت چگالش نیز بررسی شد . نتایج نشان داد که ضریب انتقال حرارت چگالش بالاتر در گستره زاویه °۳۰ تا ° ۴۵ نسبت به زاویه افق وجود دارد .