سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی جعفروند – استادیار دانشگاه زنجان
علی کاوه – استاد دانشگاه علم و صنعت
سید حامد نبوی رضوی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

سازه های فضاکار انحنادار را می توان برای پوشش دهانه های بزرگ مانند مراکز گردهمایی ، استادیومهای ورزشی و سالن نمایشگاه مورد استفاده قرار داد این سازهها به وسیله عناصر یک بعدی ساخته می شوند که به کمک سیستم های مکانیکی یا جوشکاری به هم متصل می شوند. شبکه حاصله مقاومت در برابر بارهای وارده را تامین می کند.
تحقیقات گسترده ای در خصوص رفتار استاتیکی سازه های فضاکار صورت گرفته است اما رفتار دینامیکی و لرزه ای این سازه ها در سال های اخیر مورد توجه زیادی واقع شده است. این تحقیقات نشان داده است که رفتار لرزه ای سازه های فضاکار اساساً با سازه های متعارف متفاوت است.
در این تحقیق پاسخ دینامیکی چلیک ها و گنبدهای دو لایه شبکه ای در برابر نیروی افقی و قائم زلزله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سپس اثر تغییر نسبت ارتفاع به دهانه ، بر روی رفتار استاتیکی و دینامیکی گنبدها و چلیک های دولایه مورد بررسی قرار گرفته است و برای هر مدل در جهات اصلی ، ضریب رفتار بدست آورده شده است و مقادیر بدست آمده با یکدیگر مقایسه شده است. پس از معرفی سازه های فضاکار، از برنامه تاشه پردازی فورمین جهت ایجاد هندسه چلیک ها و گنبدهای استفاده شده است و جهت آنالیز سازه های مذکور از نرم افزار SAP2000(VER) 9.1.0 بهره برده شده است.
توصیه های ارائه شده به طراحان در این زمینه اجازه ارزیابی دقیق از ظرفیت سازه های فضاکار انحنادار دو لایه و بکاربردن ضریب رفتار مناسب جهت تاثیر بار دینامیکی زلزله را ممکن می سازد.