سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد ملکوتی خواه – دانشجو کارشناسی ارشد، هواپیماسازی ایران، هسا
محمود موسوی مشهدی – استاد دانشکده مکانیک، دانشکده فنی دانشگاه تهران
احمدرضا صفری – دانشجوی دکترا، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله تاثیر پارامترهای مختلف بر بار کمانش صفحات تقویت شده کامپوزیتی که تحت نیروهای محوری قرار گرفته اند. شناخت کاملی از اثرات تغییر پارامترهای مختلف بر بار کمانش به دست آمده تاثیر زیادی بر طراحی این گونه صفحات برای تحمل بارهایی که موجب به وجود آمدن کمانش در صفحه می شود را دارا می باشد. در این مقاله که برای کامپوزیت چهار لایه انجام گرفته است حالت بهینه ای برای شکل چیدمان لایه ها برای صفحه و تقویتی جداگانه به دست آمده است. برای به دست آوردن حالت بهینه برای تحمل بیشترین بار کمانش ابتدا از جهت گیری های یکسان برای صفحه و تقویت کننده ها برای زوایای مختلف استفاده می شود و سپس جهت گیری های غیر یکسان برای صفحه و تقویت کننده ها نیز برای به دست آوردن بار بحرانی کمانش در زوایای مختلف صفحات کامپوزیتی، مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین یک بار با تغییر فاصله بین تقویتی ها و یک بار هم با تغییر نسبت اورتوتروپی صفحات تقویتی تاثیر تغییر این دو پارامتر مهم در صفحات تقویت شده بر بار کمانش به دست آمده است. با مقایسه نتیجه به دست آمده می توان به حالت بهینه ای در انتخاب پارامترهای ذکر شده برای طراحی صفحات تقویت شده رسید.