سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر هادیان – کارشناس ارشد سازمان هوافضا , گروه صنایع ساتف , صنایع ریختهگری
مسعود گودرزی –
حمیدرضا صمیم – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مخلوط پودرهای آلومینیم و آهن با ترکیب Al75Fe25 در یک آسیای گلولهای فست میل تحت شرایط مختلف نسبت وزنی گلوله به پودرآلیاژسازی مکانیکی شدند و تغییرات ایجاد شده در ساختار ذرات پودر به وسیله پراش پرتو ایکس بررسی گردید . نتایج نشان داد که در زمان ۰۵ ساعت و با نسبت وزنی گلوله به پودر ۷ / ۱ تنها پیکهای آلومینیم و آهن وجود دارد , در صورتیکه در نسبت وزنی گلوله به پودر ۲۰/ ۱ ترکیب بین فلزی Al5Fe2 شکل گرفته است . افزایش زمان آسیاکاری تا ۲۰۰ساعت موجب تشکیل ترکیب بینفلزی Al5Fe2 در نسبت وزنی گلوله به پودر ۷ / ۱ شد . با انجام عملیات حرارتی بر مخلوط پودرهای آلیاژسازی شده مکانیکی , شاهد کاهش زمان تشکیل ترکیب بین فلزی Al5Fe2 در نسبت وزنی گلوله به پودر۷ / ۱ بودیم .