سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پیام خداپرست – کارشناس ارشد مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا غفاریان – استاد مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
محمدرضا خسروشاهی – کارشناس ارشد مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نرگس یوسفی مهر – کارشناس مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دی الکتریک الاستومر ها به همراه الکترود های کرنش پذیر، محرک هایی می سازند که انرژی الکتریکی را به شکل تغییر فرم ماده و ایجاد نیرو به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند. پاسخ این مواد بر اساس ساز و کار تنش های ماکسول توجیه می شود که وابستگی درجه ۲ تنش به میدان الکتریکی اعمالی است. در تحقیق حاضر خواص ۴ الکترود مختلف، پودر گرافیت، گریس کربن رسانا، گریس نقره رسانا و سیلیکون الاستومر رسانا و همچنین تاثیرشان روی پاسخ خروجی محرک به همراه تاثیر پارامترهای عملیاتی نظیر ولتاژ الکتریکی و پیش کرنش بررسی می شود. پاسخ محرک به ولتاژ اعمالی وابستگی درجه ۲ از خود نشان داد. در حالی که پاسخ بر حسب پیش کرنش طولی از یک نقطه بهینه گذشت. نمونه ساخته شده با الکترود گریس نقره به کرنش صفحه ای ۱۷۰ % دست یافت، در حالی که نمونه با پودر گرافیت ضعیف ترین پاسخ را به همراه داشت.