سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد توسلی – پژوهشکده گاز – پژوهشگاه صنعت نفت
کامبیز صدقیانی زاده – پژوهشکده گاز – پژوهشگاه صنعت نفت
عباسعلی خدادادی – پژوهشکده گاز – پژوهشگاه صنعت نفت
محمدعلی موسویان – پژوهشکده گاز – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

برای اولین بار سنتز فیشر – تروپش روی کاتالیست کبالت با پایه تیتانیا در حضور نور ماورای بنفش مطالعه شد. کاتالیست کبالت بر پایه تیتانیا از روش تلقیح ساخته شد. نمونه های کاتالیست در یک راکتور کاتالیستی تست شدند و سپس بستر کاتالیست درمعرض نور ماورای بنفش قرار گرفت. فعالیت و گزینش پذیری کلی واکنش در هر سیستم مطالعه شد. سرعت کلی واکنش در سیستم فتوکاتالیستی نسبت به سیستم کاتالیستی ۵-۷ برابر شد و سرعت تولید C5+ در سیستم فتوکاتالیستی ۴/۷-۵/۹ برابر افزایش یافته است.