سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرح محمدی – کارشناس سازمان هواشناسی کشور
حسن خالقی زواره – عضو هیات علمی مرکز ملی اقیانوس شناسی

چکیده:

یکی از عوامل مهم در تعیین اقلیم منطقه، عامل بارندگی است که امروزه الگوهای آن به دلیل نوسانات اقلیمی به واسطه گرمایش جهانی، دستخوش تغییرات زیاد منطقه ای گردیده است. از جمله عوامل موثر بر روی بارندگی، تغییرات الگوی با و تغییرات رژیم آن به لحاظ مقدار وجهت در نتیجه گرمایش جهانی می باشد لذا در این مقاله سعی گردیده تا با کاریست یک مدل عددی تاثیر الگوی باد بر روی بارشهای کوهستانی بررسی و مطالعه گردد.
مدل بکارگرفته شده در این بررسی دو بعدی و نا ایستاب ( غیر هیدروستاتیک) بوده، و به بررسی اثر باد محیطی بر روی بارشهای کوهستانی می پردازد. شبیه سازی عددی انجام شده در این مطالعه نشان میدهد که با تغییر سناریوی باد در اثر نوسانات اقلیمی، الگوی بارش از حالت متقارن (بدون وجود باد محیطی) به حالت نامتقارن نسبت به کوهستان (وجود باد محیطی) تبدیل میگردد.همچنین بررسیهای انجام شده در این مطالعه نشان میدهد که محل ابر و ناحیه بارندگی همچنین شدت آنها بستگی به الگوی میدان باد داشته به گونه ای که با افزایش دمای سطحی به واسطه تغییرات اقلیمی، گرادیان دمای کوه دشت افزایش یافته و در نتیجه چرخه ی تولید شده تقویت می یابئ که این خود منجر به ایجاد باد قوی می گردد که این حالت برای تشکیل ابر و بارندگی درمنطقه مورد مطالعه مناسب نمی باشد.