سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا سلطانی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدة مهندسی هوافضا
فائزه راثی مرزآبادی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدة مهندسی هوافضا
علی بخشعلی پور کلخوران – دانشجوی دکترا دانشگاه صنعتی شریف، دانشکدة مهندسی هوافضا

چکیده:

آزمایش‌های گسترده‌ای در تونل باد مادون صوت برای مطالعة رفتار ایرودینامیکی غیردائم ایرفویل تحت نوسان انتقالی صورت گرفت. بررسی‌ها شامل اندازه‌گیری توزیع فشار سطح ایرفویل در شرایط مختلف نوسانی می‌باشد. همجنین آزمایش‌ استاتیکی نیز برای مقایسه انجام گرفت. ضرایب ایرودینامیکی با انتگرالگیری از ضرایب فشار محاسبه شد. حرکت انتقالی با استفاده از رابطه‌ای به حرکت پیچشی معادل تبدیل و نتایج بر حسب زاویة حملة‌ معادل ارائه شدند. بررسی‌ها نشان دادند دامنة نوسانات و فرکانس کاهش یافته در زوایای حملة مختلف، تأثیر زیادی بر ضرایب ایرودینامیکی ایرفویل در حالت نوسان انتقالی دارند.