سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا آقابزرگ – پژوهشگاه صنعت نفت
راضیه بنکدارسخی – آموزش پرورش منطقه ۱۲تهران
آزاده بابایی موارم کلایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری تهران
شبنم ششمانی – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، تهران

چکیده:

استفاده ازرزین های تبادل انیون درشت منفذیکی ازروشهای ساده است که برای سنتز درشت ساختارکروی TS-1تیتانیم سیلیکا لات-۱به شکل توده تجمع یافته بدون استفاده چسباننده BINDERS به کارمیرود این روش برپایه خود پیوندی (Self-Bonded) بین محلول سنتز و رزین تبادل انیون به عنوان درشت قالب گیر است مزیت این روش سنتز درشت ساختارزئولیتی خالص است این مقاله اثررزین تبادل انیون بازقوی و بازضعیف درسنتز نمونه های زئولیتی را بررسی می کند روشهای پراش پرتوX XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM برای شناسایی نمونه های سنتز شده استفاده شد