سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالقدیر نصیری – مرکز تحقیق و توسعه، شرکت فرآورده های نسوز پارس
محمد باوند وندچالی – مرکز تحقیق و توسعه، شرکت فرآورده های نسوز پارس، دانشکده مهندسی مواد و
رحیم نقی زاده – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
منوچهر مندگاریان – مرکز تحقیق و توسعه، شرکت فرآورده های نسوز پارس

چکیده:

آجرهای آلومینو سیلیکاتی به لحاظ خواص فیزیکیشیمیایی مناسب در دمای بالا کاربردهای وسیعی در صنایع مختلف از جمله کوره های دوار سیمان دارند . آجرهای بوکسیتی عموماً به دو روش پرس خشک یا نیمه خشک تولید می شوند و در دمای بالا پخت می شو ند . در تولید آجرهای بوکسیتی جهت افزایش شکل پذیری و استحکام خام آجر از رس های پلاستیک استفاده می شود . رس در فرآیند پخت آجر در زمینه به فاز مولایت و سیلیس آمورف تبدیل می شود که فاز مولایت حاصل، نقش اساسی در بهبود خواص گرم و شوک پذیری آجرهای بوکسیتی دارد . وجود برخی ناخالصی ها مثل اکسید فلزات قلیایی و قلیایی خاکی و اکسیدهای تیتانیم و آهن در رس با تشکیل فازهای دما پایین می تواند باعث افت خواص دما بالا و کاهش مقاومت به سرشکن شدن آجر گردد . بنابراین علاوه بر پلاستیسیته مناسب دیرگدازی رس مورد استفاده اهمیت ویژه ای دارد .
در این پژوهش اثر چهار نوع رس مختلف داخلی و خارجی بر خواص فیزیکی، مکانیکی و خواص گرم آجرهای بوکسیتی مورد استفاده در کوره های دوار سیمان بررسی شد . نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که نوع رس تاثیر زیادی بر خواص مکانیکی دما بالا نظیر دیرگدازی تحت بار و استحکام خمشی گرم در آجرهای بوکسیتی دارد . از سوی دیگر بررسی های فازی و ریزساختاری بیانگر شکل گیری بافت های مختلف با باند های متفاوت در آجر بوکسیتی می باشد که این فازها نقش اساسی در خواص دیرگدازهای مذکور ایفاء می نمایند . نتایج نشان داد که نمونه های بوکسیتی د ارای بال کلی طبس استحکام خمشی گرم ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد مطلوب تری نسبت به نمونه های دارای کائولن زنوز و بال کلی آباده دارد