سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود مزروعی سبدانی – دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات
مهدی سجادیه – دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات
علی شهرکی – دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات
محمدرضا اخوان صراف – دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات

چکیده:

در برخی از سیستم های رادار پالسی به ویژه در رادار های ردگیر برد و جستجوگر به طور همزمان، فرکانس نمونه برداری درمقایسه با عکس پهنای پالس به مراتب بزرگتر است و از یک پالس به جاس یک نمونه n نمونه برداشته می شود. در بسیاری موارد پردازش تمام نمونه ها در مسیر جستجو و نمایش اهداف مقدور نیست. بنابراین به نگاشت کاهش نرخ n به ۱ نیاز است که بهترین کیفیت آشکارسازی در سیستم را به وجود آرد. در این مقاله سعی می شود با بررسی نگاشتهای کاربردی توسط شبیه سازی، نگاشت مناسبی به منظور کاهش نرخ نمونه های خروجی فیلتر منطبق در سیتسمهای ذکر شده ارائه گردد.