سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل هدایتی پور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی_اراک
محمد هاشم رحمتی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی
منصور بهرامی – کارشناس ومحقق معاونت موسسه فنی ومهندسی کشاورزی ایران تحقیقات برنج کشور در مازندران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر نگهداری کوتاه مدت شلتو ک در انبار قبل از خشک کردن در روش برداشت مستقیم بر درصد شکستگی و درصد برنج سالم , آزمایشی در معاونت موسسه تحقیقات برنج در آمل در ٣ سطح زمان ماندگاری یعنی خشک کردن بلافاصله پس از برداشت (T1) ،ا ۲۴ ساعت ماندگاری شلتوک در انبار (T2) و ۴۸ ساعت ماندگاری شلتوک (T3) بر روی رقم طارم انجام شد . به منظور جلو گیری از تبادل رطوبتی با هوا نمو نه ها داخل نایلون قرار داده شدند .در زمان های مقرر با استفاده از خشک کن الکتریکی عملیت خشک کردن انجام شد . پس از کاهش رطوبت شلتوک به محدوده ١١ درصد, با استفاده از پوست کن و سفید کن ازمایشگاهی نمونه های به برنج سفید تبدیل شدند . صفات ضریب تبدیل , درصد برنج سالم ودرصد برنج شکسته اندازه گیری شد . برای مقایسه صفات از طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار استفاده شد . نتایج نشان داد . نگهداری شلتوک به مدت ٢٤ ساعت باعث افزایش ضریب تبدیل ودرصد برنج سالم می شود. با گذشت ٤٨ ساعت از زمان برداشت با افزایش ضریب تبدیل , درصد برنج سالم افزایش می یابد. خشک کردن بلافاصله پس از برداشت توصیه نمی شود.