سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محی الدین محمدی – دانشکده مهندسی بخش مهندسی شیمی ، دانشگاه شیراز
عبدالصمد علمداری – دانشکده مهندسی ، استادیار بخش مهندسی شیمی

چکیده:

وجود نیتروژن موجود در گاز طبیعی ، بر روی ارزش حرارتی سوخت ، اندازه خطوط انتقال ، ظرفیت ایستگاه های تقویت فشار و توانکمپرسورهای مورد استفاده اثر گذار است ، فرآیندهای سردسازی ، جذب سطحی ، غشایی و جذب در حلال های مایع برای جداسازی نیتروژن از گاز طبیعی استفاده می شوند . در این مقاله ، اثر نیتروژن بر روی توان کمپرسورهای افزایش فشار ، ارزش حرارتی گاز طبیعی ، ارزش اقتصادی گاز طبیعی و مزایای روش های جداسازی نیتروژن نسبت به یکدیگر بررسی گردید . نتیجه بررسی نشان می دهد که جداسازی نیتروژن باعث صرفه جویی قابل توجهی در افزایش ظرفیت انتقال گاز و توان کمپرسورهای واحد های تقویت فشار و خط لوله انتقال گاز می گردد ، روش سرد سازی با استفاده از نرم افزار Hysysشبیه سازی گردید . مشخص گردید که بهترین روش برای جداسازی در دبی های بالا و درصد نیتروژن بالا سرد سازی می باشد . به دلیل کم بودن نسبی میزان نیتروژن موجود در گاز طبیعی ایران و همچنین حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز ، هیچیک از روش های جداسازی در ایران اقتصادی نمی باشند .